…tinc una molt dilatada experiència en formació…

Benvolguts visitants. Aquí no hi ha res prêt-à-porter (amb perdó d’Yves Saint Laurent I Chanel). Tot és flexible. Però podem oferir-los uns menús de degustació:

Curs de fotografia total

Aprendre a fotografiar amb independència del teu nivell. A banda dels motius pels quals vols fer-ho. Rebràs l’atenció més personalitzada que hagis pogut tenir mai. Comprovaré que m’has entès, que t’ha estat útil i que ets capaç de fer-ho. Et contagiaré passió, vull que et diverteixis i que s’obrin de bat a bat les portes del teu propi món creatiu.
És per això que la  teva màquina, la tècnica i jo ens posarem al teu servei.

1.- Introducció a la fotografia i la creativitat.
2.- Com hi veu una càmera.
3.- Composició: El llenguatge no verbal de la fotografia.
4.- L’equipament fotogràfic a fons.
5.- Il·luminació i colorimetria: Estudi de la llum. Quantitat, qualitat i direcció de la llum.
6.- Branques de la fotografia a la carta.
7.- L’ensinistrament de la “mirada fotogràfica”
8.- Visionat i estudi de fotografies dels participants.
9.- Treball de camp.
10.- Activitats complementàries i anotacions sobre la forma d’aprenentatge.

1. Introducció a la fotografia i a la creativitat.

La intenció és la clau. Encomanar la passió. Sentir “l’adrenalina fotogràfica”.
Fotografia i creativitat (un binomi inseparable).
L’evolució de la fotografia. La nova fotografia. “La fotografia d’ara mateix”.

2. Com hi veu una càmera. “La càmera mira i pensa d’una forma diferent a la nostra”. Contrast, dimensionalitat, rapidesa d’enfocament. “Els nostres ulls (lent) amb el nostre cervell (sensor-pel·lícula) conformen la millor càmera del món”.

3. Composició: Consells útils per millorar ràpidament les nostres fotos. Regles de composició. Trucs. “La fotografia sempre menteix. La fotografia no menteix mai”.

3.1. Composició “El llenguatge no verbal de la fotografia”
3.2. Regles simples de composició
3,3. Anàlisi del llenguatge de la fotografia: línies, formes colors, tonalitats, perspectives lineals
3.4 Principis de composició (“formes de parlar fotogràficament”): Unitat, claredat, ritme, equilibri, èmfasi
3.5 Com parlen les nostres imatges. Plans, perspectives. Geometria. Estudi de fisonomies en el retrat. Primera immersió a la profunditat de camp.
3.4 Trencament de les regles. A la recerca del nostre llenguatge personal.

4. L’equipament fotogràfic.

4.1 Com funciona qualsevol tipus de càmera fotogràfica (amb inclusió de les càmeres de smartphones i tablets).

4.2 Tipus de càmeres. Diferències. Què és una “Reflex”, què és una “compacta”, “què és una semi-compacta”.

4.3 Saber exprimir a fons el nostre equipament fotogràfic. Conèixer i entendre totes i cadascuna de les funcions de la nostra càmera d’una manera simple.

4.3.1. El dial de control de la llum. Manual: primera immersió. Modes automàtics, A, AV, TV, P. Modes d’Escena. Quan fer servir cada mode.
4.3.2 Modes d’enfocament Manual i automàtic. Entendre bé com funciona l’enfocament automàtic. Els punts d’enfocament.
4.3.3. Aprendre a blocar l’enfocament.
4.3.4 Formes de disparar. Consells per a disparar a velocitats lentes. El mode “Bulb”
4.3.5 Què es la “medició”. Formes de medir: Avaluativa o matricial, parcial o central, puntual, etc.
4.3.6 La sensibilitat ISO. Secrets molt poc coneguts sobre el “soroll fotogràfic”.
4.3.7 Els píxels, els megapíxels i els seus mites.
4.3.8 Tipus d’arxiu. Immersió en l’arixu RAW.
4.3.9 Consells sobre mides, pesos i resolució d’arxius.
4.3.10 La lent. Tipus d’objectius. Per a què serveix cada lent. Estudi de les focals. Saber què fa cada focal i posar cada focal al servei de la nostra voluntat. Segona immersió a la profunditat de camp.
4.3.11 El flash. Tipus de flash. Entendre bé tota mena de flashos i les seves funcions (slow, rear, velocitat de sincronització, zoom del flash, etc). Secrets, trucs i mites. Primera immersió a la il·luminació artificial.
4.3.12 Normes de seguretat per a protegir els nostres equips. Filtres, viseres, condicions climatològiques. També aprendre a subjectar correctament una càmera i formes de portar-la penjada.
4.3.13 Consells a l’hora de comprar càmeres i equipament.

5. Il·luminació i colorimetria: Estudi de la llum. Quantitat, qualitat i direcció de la llum.

5.1 Qualitat de la llum: Com és la llum. Temperatures. Balanç de blancs. Llum dura, llum suau. Llum natural, llum artificial. Secrets i trucs sobre la llum. Descobrir o crear la llum. Perfils de color. La fotografia en blanc i negre.

5.2 La quantitat de llum (“L’exposició”).

5.2.1 Explicació molt simple de la diferència entre “Diafragma” (obertura) i “Obturador” (velocitat). Explicació simple sobre els valors d’exposició EV. Perquè triem una o altre obertura. Perquè una o altra velocitat: tot al servei de la nostra intenció.
5.2.2 Immersió de ple en la fotografia en mode MANUAL. Obrim la porta a un món màgic.
5.2.3 Tercera immersió a la “profunditat de camp”.
5.2.4 Què és un “histograma” per a què serveix i com s’interpreta.

5.3 La direcció de la llum: Què causa, què expressa, com s’interpreta. Com posar-la al servei de la nostra creativitat.

6. Branques de la fotografia a la carta: retrat, paisatge, urbana, bodegó, macro, nocturna, arquitectura i interiorisme, social, etc.

7. L’ensinistrament de la “mirada fotogràfica”. L’assaig. El procés creatiu. El mètode. Els reflexos, la sort i la cerca d’allò que mai ens hauríem imaginat.

8. Visionat i estudi de fotografies. “Als fotògrafs ens agrada que la gent miri les nostres fotografies”. Els visionats es fan contínuament i des del principi de les sessions fins el final. És una font d’aprenentatge molt important. També és altament divertit.

9. Treball de camp: Activitats múltiples i obertes. Photowalks. Fotografiarem junts. Comprovació de que tots i cadascun dels punts tractats han estat entesos per la totalitat de participants.

10. Activitats complementàries i anotacions sobre el mètode d’aprenentatge

En totes les sessions es practiquen tots i cadascun dels punts tractats en cada moment. No es passa a un altre punt teòric fins que no s’ha constatat amb la càmera a la mà.

Totes les sessions estan encarades a l’aprenentatge i la diversió (no hi ha res més insuportable per un formador que veure algú del públic badallant o mirant el rellotge).

Malgrat els tecnicismes que es poden observar en aquest temari, l’objectiu principal és entendre clarament i d’una manera plana el seu significat i la seva utilitat. Els continguts estan creats i experimentats per a tots els nivells. Des de principiants absoluts fins a aficionats avançats.

En totes les sessions es fa servir material audiovisual. Fotografiarem i veurem en pantalla fotografies fetes a l’instant (en temps real). O fins i tot veurem en pantalla “com està mirant” la càmera abans de disparar. També utilitzarem simuladors virtuals.

Es presta atenció individual (presencial) a cada participant per a resoldre qualsevol mena de dubte que li hagi pogut quedar o per a resoldre dubtes sobre la seva càmera.

Des del principi es posa en marxa el funcionament paral·lel d’una “sala virtual de fotografia” privada i oculta a Internet on hi penjarem fotografies i tota mena de comentaris. O aclarirem qualsevol dubte o desenvoluparem continguts, informació de concursos y exposicions, iniciatives etc.

Als participants no els caldrà prendre apunts perquè rebran tot el material formatiu en format .PDF o altre.

Curs d’Il·luminació: conèixer la llum. Perquè, per a què i com

Pots fer fotografies correctes, o potser molt bones fins i tot. Però si no t’enamores de la llum, les teves fotos no faran vibrar.
Per enamorar-te de la llum caldrà que jo us presenti. Després intimareu i sereu inseparables.
Sense llum no hi ha fotografia. Per saber fotografiar és imprescindible conèixer: la llum !!

Explicació del curs: La llum sempre es regeix pels mateixos principis. Sempre es comporta de la mateixa manera. En aquest curs es mostra com senzillament tenim una llum disponible: La llum natural.

I quan no tenim aquesta llum disponible (o no té les característiques que nosaltres desitgem) la reproduïm (o complementem) amb llum artificial.

La il·luminació d’estudi no pretén només introduir a la gent aficionada a la fotografia en un món exclusiu i inabastable. Al contrari: amb llum artificial reproduïm (com si fos un simulador virtual) allò que podem identificar senzillament a la natura o a la nostra vida diària.

Es tracta doncs de conèixer bé la il·luminació. D’identificar-la. De buscar-la o inventar-la. De saber què causa.

Sense llum no hi ha fotografia. Per saber fotografiar és imprescindible conèixer: la llum !!

1.- Introducció al coneixement i la observació de la llum
2.- Tipus de llum
3.- La llum artificial
4.- El flash
5.- Il·luminació d’estudi
6.- Notes sobre el mètode d’aprenentatge

1. Introducció al coneixement i la observació de la llum

Què és la llum. Com es comporta, com observar-la, com aprofitar-la, com planificar-la, com buscar-la, com provocar-la, com modificar-la…

2. Tipus de llum:

Quantitat, qualitat i direcció de la llum

3. La llum artificial:

Perquè, per a què i com.

4. El Flash

4.1 Principis, normes bàsiques i coneixement del flash
4.2 Tipus de flash
4.3 Parts d’un flash i controls essencials
4.4 Col·locació del flash
4.5 Com es medeix la potència d’un flash
4.6 La llei de la inversa al quadrat
4.7 Modes de funcionament: Automàtic, TTL, Manual
4.8 El zoom del flash
4.9 Velocitat de sincronització i flashos amb FP (alta velocitat de sincronització)
4.10 Flash lent (Slow)
4.11 Flash a la cortineta del darrere (Rear)
4.12 Bloqueig del flash (FE) o (FV)
4.13 Flash estroboscòpic
4.14 Modificadors pel flahs: des dels més simples fins els més sofisticats i fota mena de trucs.

5 La il·luminació d’estudi: Perquè, per a què i com

5.1 Tipus de focus i la seva utilitat. Tipus de generadors.
5.2 Primera immersió a la il·luinació d’estudi: retrat i bodegó
5.2.1 Posició del/a model: Frontal, Tres quarts, Perfil. Introducció a “L’Acting”
5.2.2 Part de la cara/cos il·luminada: Il·luminació ampla (o oberta), Il·luminació tancada (o estreta)
5.2.3 Quantitat de fonts de llum i nomenclatura: Llum principal, llum d’efecte o contrallum, llum de fons, llum de farcit…

5.3 Modificadors de la llum:

5.3.1 Reflectors: Tipologia i comportament
5.3.2 Paraigües: Tipologia i comportament
5.3.3 Finestres (soft boxes): Tipologia i comportament
5.3.4 Com utilitzar i construir modificadors sense haver-los de comprar.
5.3.5 On comprar modificadors

5.4. Esquemes d’il·luminació:

5.4.1 El diagrama d’Avedon

5.4.2 Cinc esquemes de llum fàcils i divertits:

a) Rembrand Light (il·luminació tancada o estreta)
b) Split Light (il·luminació dividida)
c) Broad Light (il·luminació oberta o ampla)
d) Butterfly Liht (llum de papallona o “Paramount”)
f) Loop Light

5.4.3 Deu esquemes de llum essencials

1. Il·luminació totalment frontal
2. Il·luminació frontal elevada
3. Il·luminació lateral-central
4. Il·luminació lateral-elevada
5. Il·luminació lateral-elevada amb farciment
6. Il·luminació de contrallum
7. Il·luminació lateral-elevada amb farciment i contrallum
8. Il·luminació circular de fons
9. Il·luminació degradada de fons
10. Il·luminació completa

6. Notes sobre el mètode d’aprenentatge

Aquest curs només pot ser una cosa: pràctic.
Cada explicació és totalment demostrativa i experimentada.
No només explicarem cada contingut, cada element, cada comportament. A més: el viurem.

Lightroom total. Definitivament: l’entendràs.

Sabies que Lightroom es un programa molt potent on ho pots fer tot en fotografia?
I sabies que t’ajuda a estalviar molt de temps i molts recursos?
I sabies que jo sovint l’utilitzo com a fotògraf professional?
I sabies que a molta gent Lightroom se li indigesta perquè no li transmeten prou bé què és exactament, què fa i com funciona?
I sabies que és un molt bon revelador de l’arxiu Raw?
I sabies que és molt barat?
I sabies que fa un temps que jo tot això no ho sabia?
Bé. Doncs (si no ho sabies) ara ja ho sabràs

1) Presentació de Lihtroom i de la seva interfície
2) Configuracions bàsiques i aconsellables del programa
3) Mòdul Biblioteca
4) Mòdul Revelar
5) Mòdul Mapa
6) Mòdul llibre
7) Mòdul Projecció de Diapositives
8) Mòdul d’impressió
9) Mòdul Web
10) Experiències personals i informació sobre ginys (plugins)

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM TOTAL (Indicatiu: subjecte a canvis a criteri d’organitzadors o participants)

1) PRESENTACIÓ DE LIGHTROOM I DE LA SEVA INTERFÍCIE

1. Què és Lightroom i quines avantatges té
2. Entendre Lighroom. Fer que “no se’ns indigesti”
3. Novetats de Lightroom 5. Lighroom 6 i Lightroom CC
4. La interfície
5. Formats d’arxiu vàlids

2) CONFIGURACIONS BÀSIQUES I ACONSELLABLES DEL PROGRAMA

1. Preferències
2. Configuració del catàleg
3. Marques d’aigua
4. Plaques d’identitat
5. Ajustaments dels espais de treball

3) MÒDUL BIBLIOTECA

3.1 Importar arxius al catàleg. Interfície i seccions

1. Quadre de diàleg i opcions principals
2. Importar des d’una targeta de memòria
3. Importació automàtica connectant la càmera a l’ordinador

3.2 Visualització i ajustaments a la biblioteca

1. Opcions de visualització
2. Selecció a la tira fotogràfica
3. Mode enquesta
4. Mode comparar
5. Mode apilar
6. Visualització de vídeos
7. Edició de vídeo (opcional)
8. Exportació de vídeo (opcional)

3.3 Biblioteca i puntuació d’imatges

1. Panell d’eines del mòdul biblioteca
2. Puntuació amb estrelles
3. Etiquetes de color
4. Banderes
5. Eina spray

3.4 Filtrat de seleccions

1.Filtres del mòdul biblioteca i filtres comuns amb altres mòduls
2. Configuració de filtrats molt útils

3.5 Administrar imatges

1. Gestió de fotografies
2. Gestió de carpetes

3.6 Col·leccions

1. Crear col·leccions
2. Col·leccions intel·ligents
3. Col·lecció ràpida
4. Grups de col·leccions

3.7 Exportar imatges

1. Exportar arxius al disc dur
2. Enviar ràpidament imatges per mail
3. Serveis de publicació immediata: Flikr, Facebook, etc.

3.8 Ajustar imatges i metadades

1. Ajustar imatges ràpidament en el mòdul biblioteca
2. Paraules clau
3. Metadades: lectura i sincronització de dades. Sincronització d’ajustos.

4) MÒDUL REVELAR

4.1 Interfície, seccions i modes de visualització

1. Espais de treball i configuració de la interfície
2. Llum de fons i visualització a pantalla completa

4.2 Ajustaments bàsics de revelat

1. Balanç de blancs
2. Histograma actiu com a revelat bàsic
3. Ajustaments amb la corba de tonalitats
4. Ajustaments de color i escala de grisos

4.3 Divisió de tonalitats

1. Color
2. Blanc i negre

4.4 Correccions de detall i perspectiva

1. Ajustaments bàsics d’enfocament
2. Reducció de soroll
3. Panell de correcció de lent
4. Aberracions cromàtiques
5. Efectes
6. Calibrador de la càmera

4.5 Ajudes a la postproducció

1. Ajustaments preestablerts
2. Instantànies, història i creació de còpies virtuals

4.6 Eines de revelat

1. Retallar i anivellar
2. Eliminació de punts (tinta plana)
3. Correcció d’ulls vermells
4. Filtres degradats i circulars
5. Ajustos de correcció local. Pinzells
6. Edició complementària a Photoshop o a altres programes d’edició

5) MÒDUL MAPA

1. Introducció i explicació completa
2. “Geoposicionament” automàtic
3. “Geoposicionament” manual

6) MÒDUL LLIBRE

1. Ajustos del llibre i composicions automàtiques
2. Ajustaments de pàgines i cel·les
3. Estils de text
4. Fons de pàgina
5. Exportació

7) MÒDUL PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES

1. Interfície del mòdul i configuració ràpida
2. Opcions de presentació de cada imatge
3. Superposició de text i marques d’aigua
4. Formes de reproducció

8) MÒDUL D’IMPRESSIÓ

1. Interfície i sistemes de composició per a impressores
2. Opcions de presentació de les imatges
3. Configuració de la impressió.

9) MÒDUL WEB

1. Com crear una Web fàcilment i amb rapidesa
2. Plantilles
3. Configuracions personalitzades
4. Exportació

10) EXPERIÈNCIES PERSONALS I INFORMACIÓ DE GINYS (PLUGINS)

Photoshop per a fotògrafs. Primera immersió

No és gens difícil. I a més és molt útil !! El farem com si féssim magdalenes en una tarda encantadora de tardor

1. Introducció a Photoshop
2. Immersió a la interfície de Photoshop
3. Ajustaments bàsics a Photoshop
4. Seleccions i Transformacions
5. Dibuix fotogràfic a Photoshop
6. Les capes a Photoshop
7. Text a Photoshop
8. Modificacions de la imatge
9. Preparació de les sortides

NIVELL BÀSIC PHOTOSHOP PER A FOTÒGRAFS (indicatiu: subjecte a canvis a criteri dels organitzadors o participants)

1, Introducció a Photoshop

Introducció a Photoshop
Tipus d’arxiu fotogràfic
Píxels
Resolució de la imatge
Perfils de color

2. Immersió a la interfície de Photoshop

Caixa d’eines
Barra d’opcions
Paletes
Zoom
Arxius nous
Configuració de finestres

3. Ajustaments bàsics a Photoshop

Nivells
Brillantor / Contrast
Tonalitat / Saturació
Equilibri de color
Blanc i negre

4. Seleccions i Transformacions

Marc rectangular
Marc el·el·líptic
Llaç
Llaç poligonal.
Llaç magnètic
Vareta màgica
Selecció ràpida
Afegir i restar en una selecció
Transformacions

5. Dibuix fotogràfic a Photoshop

Immersió als pinzells

6. Las capes a Photoshop

Concepte de capa
Crear capes
Crear un conjunt de capes
Moure, alinear i distribuir capes
Duplicar capes
Eliminar capes

7. Text a Photoshop

Crear text
Configurar text

8. Modificacions de la imatge

Duplicar
Mida de la imatge
Mida del llenç
Rotació de la imatge
Retallar
Selecció amb màscara ràpida

9. Preparació de les sortides

Enfocament
Formats per imprimir
Formats per a Web
Desar i desar com

Photoshop per a fotògrafs. Nivell intermedi

“És que la primera part ens va emocionar molt”

1. Introducció 
2. Imatge digital
3. Ajustos bàsics
4. Tractament d’imatges
5. Modificació d’imatges
6. Composicions digitals
7. Correcció d’imatges
8. Enfocament
9. Formats i sortides

NIVELL INTERMEDI PHOTOSHOP PER A FOTÒGRAFS (indicatiu: subjecte a canvis a criteri dels organitzadors o participants)

1. Introducció

Conceptes d’imatge digital
Fotografia analògica i digital
Resolució
Modes
Formats i color
Perfils
Finestres
Organització d’arxius i carpetes

2. Imatge digital

Espai de treball
Barra eines
Barra de menú
Panells
Barra d’opcions
Histograma
Crear document
Regla
Guies i quadrícules
Treballar amb capes

3. Ajustos bàsics a Photoshop

Nivells
Brillantor/Contrast
Tonalitat/Saturació
Equilibri de color
Blanc i negre

4. Tractament d’imatges

Ús de les eines de selecció
Eines de selecció
Perfeccionar seleccions
Guardar i carregar seleccions
Convertir seleccions en capes
Aplicar opcions de fusió

5. Modificació d’imatges

Aplicació de transformacions
Retallar
Mida
Rotació
Inclinació
Distorsió i perspectiva

6. Composicions digitals

Aplicar transparències, farcits, fosos, barreges i efectes de capes
Aplicar i treballar amb filtres
Aplicar pinzells i treballar amb eines de pintura i farcit
Crear i aplicar motius i formes personalitzades.

7. Correcció d’imatges

Metodologia de treball.
Estudi a fons dels ajustos d’imatge
Retallar i reemplaçar fons

8. Enfocament

Estudi comparatiu de diferents mètodes d’enfocament

9. Formats i sortides

Formats per impressió (offset i digital)
Publicació a la Web
Formats i sistemes de desament, emmagatzematge i compressió

Photoshop per a fotògrafs. Nivell avançat

Amb Photoshop pots manipular. Però és una caixa d’eines amb la qual també pots buscar atorgar la màxima qualitat a les teves imatges…i no destruir píxels. Aquí veurem més instruments…o tots. I procediments secrets !!

1. Introducció 
2. Imatge digital
3. El laboratori digital
4. Tractament d’imatges
5. Les capes a Photoshop
6. Photoshop amb mètodes de treball no destructius
7. Modificació d’imatges
8. Filtres
10. Correcció d’imatges
11. Automatismes i accions
12. Enfocament
13. Formats

NIVELL AVANÇAT PHOTOSHOP PER FOTÒGRAFS (merament indicatiu: subjecte a canvis a criteri dels organitzadors o participants) (*) Vegeu nota sobre la flexibilitat de continguts a peu de pàgina

1. Introducció

Conceptes d’imatge digital
Fotografia analògica i digital
Resolució
Modes
Formats i color
Profunditat de color
Estudi específic del format PNG
Perfils
Menús
Dreceres de teclat
Organització d’arxius i carpetes
. Interacció amb Adobe Bridge i amb Adobe Photoshop Lightroom (opcional: molt extens)

2. Imatge digital

Espai de treball
Barra eines
Barra de menú
Panells
Barra d’opcions
Histograma
Crear document
Regla
Guies i quadrícules
Treball amb dos monitors

3. El laboratori digital

Revelar l’arxiu Raw (tots els ajustaments i exportació: molt extens).
Estudi a fons d’Adobe Camera Raw
Objectes intel·ligents
El flux de treball amb el negatiu digital

4. Tractament d’imatges

Ús de totes les eines i mètodes de selecció
Seleccions complexes
Estudi específic de l’eina ploma
Modes de selecció
Perfeccionar seleccions
Desar i carregar seleccions
Convertir seleccions en capes
Crear i desar traçats
Aplicar opcions de fusió
Fotografia HDR

5. Les capes a Photoshop

Concepte de capa
Crear capes
Crear un conjunt de capes
Moure, combinar, enllaçar i distribuir capes
Duplicar capes
Eliminar capes

6. Photoshop amb mètodes de treball no destructius

Màscares de capa
Màscares d’ajust
Màscares de retall
Canals

7. Modificació d’imatges

Aplicació de transformacions
Retallar
Mida
Rotació
Inclinació
Distorsió i perspectiva

8. Filtres

Estudi a fons de tots els filtres de Photoshop i especialment els més complexos: per exemple correcció de lent, liquar, filtres de Camera Raw etc

9. Composicions digitals

Aplicar transparències, farcits, fosos, barreges i efectes de capes
Aplicar i treballar amb filtres
Aplicar pinzells i treballar amb eines de pintura i farcit
Crear i aplicar motius i formes personalitzades.
Textures

10. Correcció d’imatges

Metodologia de treball.
Estudi a fons dels ajustos d’imatge
Retocs fotogràfics complexos
Ajustar color de forma professional
Tractament de la pell i textures
Treball amb separació de freqüències i altre mètodes alternatius
Retallar i reemplaçar fons

11. Automatismes i accions

Treballar amb lots i grups de fotos
Crear, desar i carregar accions

12. Enfocament

Estudi de diferents mètodes d’enfocament
Mètodes no destructius
Enfocament amb “pas alt”
Enfocament amb el filtre estilitzar
Mètode oficial d’enfocament de Getty Images
Altres mètodes

13. Formats

Formats per impressió (offset i digital)
Publicació a la Web
Altres opcions d’exportació (per exemple exportació a PDF)
Formats i sistemes de desament, emmagatzematge i compressió.

(*) Nota: Aquest curs encara pot ser més complet o més concís en funció de com es plantegi. Per “avançat” es pot entendre com a curs de nivell superior, additiu per a qui ha realitzat i superat els cursos bàsics i intermedis. O bé organitzar-lo com a “Curs complet”, amb el qual es podrien sumar al temari matèries que formen part dels cursos bàsic i intermedi

…i més tallers, seminaris o conferències específiques

Especial seleccions Photoshop
Especial pinzells Photoshop
Especial Capes. Màscares de capa. Màscares de retall. Capes d’ajust. Photoshop
Especial Adobe Camera Raw
Especial fotografia nocturna
Conferència: “Quants Megapíxels té el meu cervell?. Una batalla entre una càmera i un homínid amb resultats imprevisibles”
…etc.

Lectura disponible también en: Español